Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.1.7

Tumbaån - nedströms Uttran

Den sträcka som Vattenmyndigheten definierar som Tumbaån nedströms Uttran, rinner från Utterkalven, via Kvarnsjön och ut i Tullingesjön.

Indikatorer

Uppdaterad: 2021-10-18