Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.1.4

Kagghamraån inkl. Norrgaån

Kagghamraån är ett vattendrag med höga naturvärden. Avrinningsområdet är drygt 97 km² och ligger främst i Botkyrka kommun, med mindre delar i Haninge och Södertälje kommuner. Ån har fyra huvudsakliga tillflöden; Axån, Norrgaån, Uringeån och Brinkbäcken. Ån mynnar ut i Kaggfjärden som är en vik av Östersjön. Den sträcka som brukar kallas egentliga Kagghamraån är från platsen där Norrgaån och Axån rinner ihop, vid Rosenhill i Grödinge, och fram till utloppet i havet. De delar av ån som räknas in i vattenförekomsten är Norrgaån och Kagghamraåns huvudfåra, enligt VISS. Kagghamraån kallas av SMHI för Saxbroån.

Indikatorer

Uppdaterad: 2021-10-19