Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Sara Lee
Foto: Sara Lee
Delområde SE.4.1.1

Axån inkl. Axaren och Gölan

Axån är en av huvudgrenarna i Kagghamraån. Vattendraget har sin upprinning i Skälbyån i Södertälje och ansluter i Rosenhill till Norrgaån, där egentliga Kagghamraån börjar.

Uppdaterad: 2021-10-12