Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.1.9

Älvestaån

Älvestaån är en vattenförekomst och rinner från sjön Aspen till Tullingesjön. Ån är kulverterad från Aspens utlopp under Hågelbyparken, därefter går den främst genom åkermark. Under Hågelbyleden är den kulverterad.

Uppdaterad: 2021-10-18