Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.30

Tullingesjön

Tullingesjön ligger näst längst ner i Tumbaåns sjösystem, som slutligen mynnar ut i Mälaren via nedströms liggande Albysjön. Det är en sprickdalssjö som har bildats i en nord-sydlig förkastning som även innefattar Albysjön. Tullingestråkets isälvsavlagringar som omfattar bland annat Pålamalm/Riksten, fortsätter norrut under botten på Tullingesjön och Albysjön för att sedan gå i dagen på Ekerö. Vid Tullingesjöns östra strand ligger Södertörns största förkastning, Örnberget

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Strukturkalkning av 136 ha lerhaltig åkermark

Genomförd

Fysiska åtgärder

2020

DeLaval Hamra gård, Mex, Miljöenheten

Utredningar

2

Genomförd
Tillägg i avtal om ska avhjälpa onaturliga vandringshinder

Genomförd

Utredningar

2018

Mex, Miljöenheten

Utredningar

3

Genomförd
Utredning om markföroreningar på Sjöudden

Genomförd

Utredningar

2017

Mex, Miljöenheten

Tillsyn

5

Genomförd
Tillsyn av båtklubbar - tributyltenn

Genomförd

Tillsyn

2020

Miljöenheten

Tillsyn

6

Genomförd
Tillsyn av båtklubbar - biocider

Genomförd

Tillsyn

2019

Miljöenheten

Tillsyn

7

Genomförd
Tillsyn av växtnäring och växtskydd inklusive hästgårdar

Genomförd

Tillsyn

2019

Miljöenheten

Uppdaterad: 2021-10-18