Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.30

Tullingesjön

Tullingesjön ligger näst längst ner i Tumbaåns sjösystem, som slutligen mynnar ut i Mälaren via nedströms liggande Albysjön. Det är en sprickdalssjö som har bildats i en nord-sydlig förkastning som även innefattar Albysjön. Tullingestråkets isälvsavlagringar som omfattar bland annat Pålamalm/Riksten, fortsätter norrut under botten på Tullingesjön och Albysjön för att sedan gå i dagen på Ekerö. Vid Tullingesjöns östra strand ligger Södertörns största förkastning, Örnberget

Sediment

Uppdaterad: 2022-02-11