Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.28.1

Fosforkoncentration

Halterna av fosfor och kväve brukar användas för att bedöma näringsstatusen hos sjöar. Normalt sett är fosfor det näringsämne som förbrukas först av levande organismer i sötvatten. Fosfor brukar därför kallas tillväxtbegränsande. Tillgången på fosfor bestämmer alltså hur mycket växter som kan finnas i en sjö och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Totalfosforhalter i ytvatten i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Albysjön

1999

19

1

Albysjön

2000

17

2

Albysjön

2001

20

3

Albysjön

2002

18

4

Albysjön

2003

15

5

Albysjön

2004

10

6

Albysjön

2005

10

7

Albysjön

2006

9

8

Albysjön

2007

10

9

Albysjön

2008

13

10

Albysjön

2009

16

11

Albysjön

2010

18

12

Albysjön

2011

16

13

Albysjön

2012

14

14

Albysjön

2013

14

15

Albysjön

2014

14

16

Albysjön

2015

15

17

Albysjön

2016

11

18

Albysjön

2017

10

19

Albysjön

2018

15

20

Albysjön

2019

19

21

Aspen

2002

17

22

Aspen

2009

10

23

Södra Aspen

2009

16

24

Axaren

2002

67

25

Axaren

2008

100

26

Axaren

2013

43

27

Axaren

2018

54

28

Brosjön

2002

23

29

Brosjön

2008

29

30

Brosjön

2013

23

31

Brosjön

2018

22

32

Brudträsket

2002

10

33

Brudträsket

2008

18

34

Bysjön

2002

21

35

Bysjön

2008

120

36

Bysjön

2013

38

37

Bysjön

2018

47

38

Getaren

1978

254

39

Getaren

1980

179

40

Getaren

1982

91

41

Getaren

1984

85

42

Getaren

1985

67

43

Getaren

1986

68

44

Getaren

1988

72

45

Getaren

1990

64

46

Getaren

1991

77

47

Getaren

1992

75

48

Getaren

1993

83

49

Getaren

1994

77

50

Getaren

1995

65

51

Getaren

1996

55

52

Getaren

1997

48

53

Getaren

1998

53

54

Getaren

1999

53

55

Getaren

2000

60

56

Getaren

2001

60

57

Getaren

2002

57

58

Getaren

2003

54

59

Getaren

2004

57

60

Getaren

2005

63

61

Getaren

2006

62

62

Getaren

2007

51

63

Getaren

2008

59

64

Getaren

2009

52

65

Getaren

2010

60

66

Getaren

2011

53

67

Getaren

2012

53

68

Getaren

2013

46

69

Getaren

2014

54

70

Getaren

2015

54

71

Getaren

2016

64

72

Getaren

2017

49

73

Getaren

2018

71

74

Getaren

2019

73

75

Grindsjön

2002

5

76

Gölan

2002

64

77

Gölan

2008

38

78

Gölan

2013

28

79

Gölan

2018

21

80

Hacksjön

2002

18

81

Hacksjön

2008

20

82

Hacksjön

2018

45

83

Kassmyrasjön

2002

86

84

Kassmyrasjön

2013

40

85

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2002

11

86

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2008

8

87

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2013

12

88

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

2018

11

89

Kvarnsjön (Tumba)

1999

29

90

Kvarnsjön (Tumba)

2000

25

91

Kvarnsjön (Tumba)

2001

27

92

Kvarnsjön (Tumba)

2002

30

93

Kvarnsjön (Tumba)

2003

20

94

Kvarnsjön (Tumba)

2004

22

95

Kvarnsjön (Tumba)

2005

21

96

Kvarnsjön (Tumba)

2006

28

97

Kvarnsjön (Tumba)

2007

21

98

Kvarnsjön (Tumba)

2008

19

99

Kvarnsjön (Tumba)

2009

15

100

Kvarnsjön (Tumba)

2010

17

101

Kvarnsjön (Tumba)

2011

15

102

Kvarnsjön (Tumba)

2012

16

103

Kvarnsjön (Tumba)

2013

15

104

Kvarnsjön (Tumba)

2014

17

105

Kvarnsjön (Tumba)

2015

15

106

Kvarnsjön (Tumba)

2016

13

107

Kvarnsjön (Tumba)

2017

15

108

Kvarnsjön (Tumba)

2018

17

109

Kvarnsjön (Tumba)

2019

20

110

Kärrsjön

2002

33

111

Kärrsjön

2018

35

112

Lilla Skogssjön

2002

17

113

Lilla Skogssjön

2008

12

114

Malmsjön

1975

556

115

Malmsjön

1993

87

116

Malmsjön

1994

84

117

Malmsjön

1995

83

118

Malmsjön

1996

96

119

Malmsjön

1997

91

120

Malmsjön

1998

103

121

Malmsjön

1999

69

122

Malmsjön

2000

78

123

Malmsjön

2001

69

124

Malmsjön

2002

67

125

Malmsjön

2003

61

126

Malmsjön

2004

58

127

Malmsjön

2005

72

128

Malmsjön

2006

110

129

Malmsjön

2007

91

130

Malmsjön

2008

67

131

Malmsjön

2009

17

132

Malmsjön

2010

22

133

Malmsjön

2011

24

134

Malmsjön

2012

28

135

Malmsjön

2013

25

136

Malmsjön

2014

30

137

Malmsjön

2015

32

138

Malmsjön

2016

48

139

Malmsjön

2017

50

140

Malmsjön

2018

45

141

Malmsjön

2019

35

142

Mellansjön

2002

16

143

Mellansjön

2008

22

144

Mellansjön

2013

12

145

Mellansjön

2018

17

146

Somran

2013

110

147

Somran

2018

42

148

Stora Dammen

2002

66

149

Stora Skogssjön

2002

18

150

Stora Skogssjön

2008

17

151

Stora Träsket

2008

15

152

Trollsjön

2002

29

153

Trollsjön

2008

25

154

Trollsjön

2013

22

155

Trollsjön

2018

22

156

Tullingesjön

1999

15

157

Tullingesjön

2000

15

158

Tullingesjön

2001

18

159

Tullingesjön

2002

18

160

Tullingesjön

2003

13

161

Tullingesjön

2004

7

162

Tullingesjön

2005

7

163

Tullingesjön

2006

8

164

Tullingesjön

2007

9

165

Tullingesjön

2008

9

166

Tullingesjön

2009

13

167

Tullingesjön

2010

14

168

Tullingesjön

2011

15

169

Tullingesjön

2012

11

170

Tullingesjön

2013

13

171

Tullingesjön

2014

14

172

Tullingesjön

2015

14

173

Tullingesjön

2017

11

174

Tullingesjön

2018

17

175

Tullingesjön

2019

14

176

Utterkalven

1999

38

177

Utterkalven

2000

43

178

Utterkalven

2001

54

179

Utterkalven

2002

53

180

Utterkalven

2003

40

181

Utterkalven

2004

23

182

Utterkalven

2005

21

183

Utterkalven

2006

27

184

Utterkalven

2007

30

185

Utterkalven

2008

35

186

Utterkalven

2009

35

187

Utterkalven

2010

35

188

Utterkalven

2011

30

189

Utterkalven

2012

31

190

Utterkalven

2013

34

191

Utterkalven

2014

34

192

Utterkalven

2015

32

193

Utterkalven

2016

29

194

Utterkalven

2017

30

195

Utterkalven

2018

37

196

Utterkalven

2019

36

197

Uttran

1999

47

198

Uttran

2000

51

199

Uttran

2001

47

200

Uttran

2002

50

201

Uttran

2003

34

202

Uttran

2004

59

203

Uttran

2005

53

204

Uttran

2006

59

205

Uttran

2007

32

206

Uttran

2008

37

207

Uttran

2009

38

208

Uttran

2010

33

209

Uttran

2011

22

210

Uttran

2012

27

211

Uttran

2013

29

212

Uttran

2014

28

213

Uttran

2015

26

214

Uttran

2016

26

215

Uttran

2017

30

216

Uttran

2018

29

217

Uttran

2019

25

218

Övrasjön

2002

15

219

Övrasjön

2008

15

220

Övrasjön

2013

10

221

Övrasjön

2018

15

222

Malmsjöns utlopp

1999

80

223

Malmsjöns utlopp

2000

46

224

Malmsjöns utlopp

2001

55

225

Malmsjöns utlopp

2002

39

226

Malmsjöns utlopp

2003

48

227

Malmsjöns utlopp

2004

73

228

Malmsjöns utlopp

2005

48

229

Malmsjöns utlopp

2006

43

230

Malmsjöns utlopp

2007

35

231

Malmsjöns utlopp

2008

18

232

Malmsjöns utlopp

2009

16

233

Malmsjöns utlopp

2010

17

234

Malmsjöns utlopp

2011

17

235

Malmsjöns utlopp

2012

18

236

Malmsjöns utlopp

2013

19

237

Malmsjöns utlopp

2014

22

238

Malmsjöns utlopp

2015

33

239

Malmsjöns utlopp

2016

32

240

Malmsjöns utlopp

2017

31

241

Malmsjöns utlopp

2018

36

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun
Uppdaterad: 2021-04-29
Kontakt: