Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.28.1

Fosforkoncentration

Halterna av fosfor och kväve brukar användas för att bedöma näringsstatusen hos sjöar. Normalt sett är fosfor det näringsämne som förbrukas först av levande organismer i sötvatten. Fosfor brukar därför kallas tillväxtbegränsande. Tillgången på fosfor bestämmer alltså hur mycket växter som kan finnas i en sjö och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

För de sjöar med regelbundna mätningar representerar värdena nedan rullande treårsmedelvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Totalfosforhalter i ytvatten i augusti.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Getaren

 73

2019

1

Stora Dammen

 66

2002

2

Axaren

 54

2018

3

Bysjön

 47

2018

4

Hacksjön

 45

2018

5

Somran

 42

2018

6

Kassmyrasjön

 40

2013

7

Malmsjöns utlopp

 36

2018

8

Utterkalven

 36

2019

9

Malmsjön

 35

2019

10

Kärrsjön

 35

2018

11

Uttran

 25

2019

12

Brosjön

 22

2018

13

Trollsjön

 22

2018

14

Gölan

 21

2018

15

Kvarnsjön (Tumba)

 20

2019

16

Albysjön

 19

2019

17

Brudträsket

 18

2008

18

Stora Skogssjön

 17

2008

19

Mellansjön

 17

2018

20

Södra Aspen

 16

2009

21

Stora Träsket

 15

2008

22

Övrasjön

 15

2018

23

Tullingesjön

 14

2019

24

Lilla Skogssjön

 12

2008

25

Kvarnsjön (Grödinge kyrka)

 11

2018

26

Aspen

 10

2009

27

Grindsjön

 5

2002

Datakälla: Botkyrka kommun och Salems kommun

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Extremt höga

>100 µg/l

1

 Mycket höga

50–100 µg/l

2

 Höga

25–50 µg/l

3

 Måttligt höga

12–25 µg/l

4

 Låga

<12 µg/l

Uppdaterad: 2021-04-29
Kontakt: