Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.33

Övrasjön

Övrasjön är en sprickdalssjö som ligger i samma förkastning som de nedströms liggande Mellansjön och Brosjön. Övrasjön tillrinning kommer ifrån omgivande mark, och är en del av Kagghamraåns sjösystem och ligger i nordvästra delen av avrinningsområdet. Sjön är mycket lättillgänglig för allmänheten och är omgiven av äldre och yngre barrskog med lövinslag. Den ligger i naturreservatet Vinterskogen, som också är ett Natura 2000-område.

Uppdaterad: 2022-02-11