Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Sten Modén
Foto: Sten Modén
Delområde SE.4.2.23

Mellansjön

Mellansjön är en sprickdalssjö som ligger i samma förkastning som den uppströms liggande Övrasjön och den nedströms liggande Brosjön. Sjön är en del av Kagghamraåns sjösystem och ligger i nordvästra delen av avrinningsområdet.

Mellansjön är relativt lättillgänglig för allmänheten. Sjön är omgiven av äldre och yngre barrskog med lövinslag och ligger i naturreservatet Vinterskogen, som också är ett Natura 2000-område.

Uppdaterad: 2021-10-12