Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.20

Lilla Skogssjön

Lilla Skogssjön är som namnet antyder omgiven av skog och som domineras av Pålamalms isälvsavlagringar i öster. Längs stranden finns myrmark i väster och ett fåtal hus i söder och öster.

Uppdaterad: 2022-02-11