Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.19

Kärrsjön

Kärrsjön är en liten skogsjö som delas mellan Botkyrka och Huddinge kommuner. Sjön ingår i Tyresåns sjösystem, och ligger högst upp i avrinningsområdet. Den får vatten från kringliggande marker som främst består av skog, och rinner via Mellanbergsravinen och Kvarnbäcken/Ebbadalsdiket ned till Orlången. Myrmarker i närheten av Kärrsjön har tagit emot lakvatten som har läckt från Sofielunds avfallsanläggning i Huddinge under ett antal år. Läckaget upptäcktes i mitten av 1990-talet och åtgärdades då.

Uppdaterad: 2022-02-11