Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Gölan vinter
Gölan vinter
Delområde SE.4.2.11

Gölan

Gölan är en liten sjö som ligger mellan Malmsjön och Axaren. Den är en del av Kagghamraåns sjösystem. Kagghamraån har fyra huvudgrenar, och Gölan ingår i Skälbyån-Axån, i nordvästra delen av avrinningsområdet, som också är den del som i störst utsträckning påverkats av mänskliga aktiviteter.

Uppdaterad: 2022-02-11