Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Getaren vinter
Getaren vinter
Delområde SE.4.2.9

Getaren

Getaren är en förkastningssjö i Kagghamraåns avrinningsområde. Den är en grund sjö där det oftast inte uppstår någon temperaturskiktning. Den har sitt största tillopp från Bockån i nordöst. Bockån rinner genom en dalgång med höga naturvärden. Ån får sitt vatten från Bocksjön och den uppströms belägna Bysjön och dess avrinningsområde.

Uppdaterad: 2022-02-11