Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.7

Brudträsket

Brudträsket är en liten sjö som är bildad i en dödisgrop. Den har inga större inflöden och inget utlopp.

Runt Brudträsket råder utökat strandskydd.

Uppdaterad: 2022-02-11