Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.6

Brosjön

Brosjön är en mindre skogssjö som ligger nära Vårsta i Grödinge och tillhör Axågrenen av Kagghamraån. Det är en förkastningssjö förbunden med uppströms liggande Övrasjön och Mellansjön i norr. Avrinningen går via en bäck till Malmsjön, vars nedre del är kulverterad. Brosjön har högre närsaltshalter än de uppströms liggande sjöarna.

Uppdaterad: 2022-02-11