Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.3

Axaren

Axaren är en mindre sjö i Kagghamraåns avrinningsområde, som är belägen i Grödinge strax norr om Rosenhill. Kagghamraån har fyra huvudgrenar, och Axaren ingår i Skälbyån-Axån, i nordvästra delen av avrinningsområdet, som också är den del som i störst utsträckning påverkats av mänskliga aktiviteter.

Uppdaterad: 2022-02-11