Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.2

Aspen

Aspen är en grund lerslättssjö som sedan 1950-talet är delad av en vägbank då motorvägen (E4/E20) byggdes. Detta har medfört att sjön är delad i nordlig och en sydlig del med en relativt smal och grund öppning mellan sjödelarna. Det största djupet i den norra delen är 2,9 m och i södra delen 2,3 m.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Skårdal anslutet till kommunalt VA

Genomförd

Fysiska åtgärder

2020

VA-enheten

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Strukturkalkning av åkermark

Genomförd

Fysiska åtgärder

2019

DeLaval Hamra gård, Miljöenheten

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Lindhov anslutning till kommunalt VA

Genomförd

Fysiska åtgärder

2019

VA-enheten

Utredningar

3

Föreslagen
Provtryckning av avloppsledning i norra Aspen

Föreslagen

Utredningar

VA-enheten

Utredningar

4

Genomförd
Detaljprojektering Skårdal anslutning kommunalt vatten

Genomförd

Utredningar

2019

VA-enheten

Utredningar

5

Genomförd
Förstudie dagvattenreningsanläggning nedströms Tuna industri

Genomförd

Utredningar

2019

VA-enheten

Tillsyn

6

Genomförd
Tillsyn enskilda avloppsanläggningar

Genomförd

Tillsyn

2018

Miljöenheten

Tillsyn

7

Genomförd
Tillsyn av djurhållning

Genomförd

Tillsyn

2018

Miljöenheten

Uppdaterad: 2021-10-21