Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.2

Aspen

Aspen är en grund lerslättssjö som sedan 1950-talet är delad av en vägbank då motorvägen (E4/E20) byggdes. Detta har medfört att sjön är delad i nordlig och en sydlig del med en relativt smal och grund öppning mellan sjödelarna. Det största djupet i den norra delen är 2,9 m och i södra delen 2,3 m.

Uppdaterad: 2022-02-11