Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Foto: Johan Fredriksson via Wikimedia Commons
Utredning SE.4.2.1.2

Utreda källor och möjligheter att minska TBT och PFOS.

I åtgärden ingår att delta i, och följa regionalt och nationellt arbete med att minska halterna TBT i vatten.

Uppdaterad: 2021-08-27
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden