Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.4.2

Nyregistrerade personbilar samt drivmedelsteknik

Statistiken nedan visar antal nyregistrerade personbilar i Botkyrka och hur dessa bilar fördelar sig mellan olika drivmedel.

Nyregistreringen av personbilar domineras av bensin- och dieselfordon. På senare år har nyregistrering av elbilar, elhybrider och laddbilar dock ökat.

Nybilsinköp är en relativ dyr investering, vilket gör att inköpen följer konjunkturcyklar. Nedgången under åren 2008 och 2009 kan förklaras med lågkonkjunkturen som rådde då.

Antal nyregistrerade personbilar och deras drivmedelsteknik.

Datakälla: trafa.se
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2006.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.
Senaste värdet:
1397 Antal bilar (2019).
Utgångsvärde:
1389 Antal bilar (2006).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: