Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.4.7

Drivmedelsförsäljning i kommunen

Nyckeltalet visar försäljning av drivmedel vid olika tanktstationer i Botkyrka.

Försäljningen av bensin och etanol minskar medan försäljningen av diesel ökar. Det speglar bilinnehavet i kommunen som går mot fler dieselfordon och färre bensinfordon. Denna utveckling kan även ses i Sverige.

Försäljningen av fordonsgas i Botkyrka startade under våren 2013.

Total försäljning av drivmedel för trafik vid konmunens tankstationer.

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
430777 MWh (2013).
Utgångsvärde:
483683 MWh (2007).
Uppdaterad: 2021-08-27