Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.4.4

Andel miljöbilar i Botkyrka

En miljöbil är ett fordon med hög energieffektivitet och låga utsläpp. Fordonet måste klara en utsläppsgräns för att kallas miljöbil. År 2013 ändrades den gränsen, som nu bestäms inviduellt per fordon beroende på dess vikt. En bil som går på bensin eller diesel och har tjänstevikten 1372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer för att betecknas som miljöbil. Tidigare gällde 120 gram koldioxid per kilometer för alla bensin och dieselbilar.

Går fordonet istället på etanol eller fordonsgas får det släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer, om det väger 1372 kg. Detta speglar att koldioxidsläppen från dessa bilar är av förnybart ursprung. Tyngre bilar får ha högre utsläpp, lättare bilar får släppa ut mindre. Även minibussar och lätta lastbilar omfattas av reglerna.

Andel fordon i kommunen som är klassade som miljöbilar.

Datakälla: trafa.se
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.
Senaste värdet:
5,3 % (2017).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: