Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.9.4

Privatregistrerade fordon

Antal privatregistrerade fordon i kommunen samt drivmedelsteknik och drivmedelsförsäljning i kommunen.

De privatägda fordonen i Botkyrka är den största källan till utsläpp av växthusgaser. Att minska utsläppen från trafiken är en av kommunens större utmaningar på miljöområdet. Botkyrka har högt ställda miljömål, år 2030 ska ingen fossil energi användas i kommunen.

En åtgärd för att nå målet om ett fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030 är att utöka utbudet på biodrivmedel i kommunen. Vi mäter utvecklingen av drivmedelsförsäljning i kommunen samt vilka olika drivmedelstekniker som fordonen i kommunen har.

Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: