Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.3.1

Kommunägda fordon

Alla kommunens fordon kan drivas med förnyelsebara drivmedel. Förutsättningar för att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta senast 2015 skapades under 2013-2014. Tunga dieselfordon tankar från och med hösten 2014 en helt förnybar biodiesel som kallas HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil). Lätta bensin-,diesel- och etanolfordon har ersatts av biogas- och elfordon.

Jämfört med basåret har antalet fordon ökat, men det har också den kommunala verksamheten.

Antal kommunalägda fordon och deras drivmedelsteknik.

Datakälla: Teknik och Logistik, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Senaste värdet:
178 antal fordon (2017).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: