Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.9.1.2

Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken

Statistiken visar antalet påbörjade kollektivtrafikresor per kommuninvånare. Undersökningen är gjord av SL och ska representera en vanlig vinterdag. Enligt SL är de allra flesta kollektivtrafikresor en resa till och från jobb eller skola.

Antal påstigande är inte samma sak som antal unika resenärer. Att knappt tre av fyra kommuninvånare stiger på något kollektivtrafikslag en vanlig vinterdag betyder inte att tre av fyra åker kollektivt till arbetet eller skolan i Botkyrka. Många kommunivnånare arbetar inom kommunen och registreras därför två gånger i denna statistik (både vid resa till och från jobbet). Dessutom görs ofta flera byten per resa.

En förklaring till att antalet påstigningar sjönk mellan 2008 och 2009 kan vara den dåvarande lågkonjunkturen som ökade arbetslösheten i kommunen och därmed antal påstigningar i kollektivtrafiken för resor till jobb.

Totalt antal påstigande i kollektivtrafiken i förhållande till invånarantal i kommunen en vanlig vinterdag.

Datakälla: SL
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003.
Senaste värdet:
0,84 påsitigande/inv (2019).
Utgångsvärde:
0,76 påsitigande/inv (2003).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: