Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.9.1

Kollektivtrafik

Det finns goda kollektivförbindelser från Botkyrka in mot de centrala delarna av Stockholm i form av pendeltåg, tunnelbana och några direktbusslinjer. Mellan kommundelarna i norra och södra Botkyrka går regelbunden busstrafik.

Att resa kollektivt och öka mängden resenärer per fordon ger en hög energieffektivitet och bidrar därmed till en lägre energiförbrukning. Använder kollektivtrafiken dessutom endast fossilfria drivmedel, som den gör i Stockholmsregionen sedan 2018, blir koldioxidutsläppen per person låga.

Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: