Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.3.1.1

Skyddad natur

Här visas den sammanlagda ytan av naturreservat och biotopskyddade områden relaterad till kommunens hela yta.

Andelen skyddad natur i procent av kommunens totala yta.

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott.
Senaste värdet:
9,3 % (2018).

Kommentar

I och med bildandet av Lida naturreservat år 2010 ökade andelen skyddad natur i Botkyrka kraftigt, från 1100 till 1942 hektar.

År 2018 hade 9,3 procent av Sveriges totala areal ett lagstadgat naturskydd. För Stockholms län var motsvarande siffra 8,3 procent.

Uppdaterad: 2021-04-29
Kontakt: