Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.3.1

Skyddad natur

Statistik över skyddade naturområden i Botkyrka.

I Botkyrka finns idag 14 naturreservat, fem Natura 2000-områden och 13 biotopskyddsområden i skog. Fram till 2009 var naturreservaten i kommunen generellt sett små. Under 2009 och 2010 blev två större skogs- och friluftsområden med höga naturvärden skyddade som naturreservat: Vinterskogen, mellan Uttran och Vårsta samt Lidaområdet vid Lida friluftsgård.

Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: