Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.5.2

Ozon, högsta 8-timmars medelvärde

Ozonmätningar har genomfördes i maj månad under drygt 10 år på flera ställen i kommunen.
Miljökvalitetsnormen för ozon är 120 µg/m3, mätt som 8-timmars medelvärde. Miljökvalitetsnormen för 8-timmars medelvärde överskreds vissa år i Alby.

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 46 procent. Inget 8-timmarsmedelvärde rapporteras därför för år 2012.

Mätningarna i Botkyrka har upphört. Naturvårdsverket övervakar marknära ozon.

Marknära ozon, högsta 8-timmars medelvärde i Alby.

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1999.
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott.
Senaste värdet:
120 µg/m3 (2011).
Utgångsvärde:
117 µg/m3 (1999).
Miljökvalitetsnorm:
120 µg/m3.