Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.5.1

Ozon, årsmedelvärde

Ozonmätningar har genomfördes i maj månad under drygt 10 år på flera ställen i kommunen. Skillnaderna i halter mellan de olika platserna i kommunen är vanligtvis mycket liten.

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 46 procent. Värdet för 2012 ska därför tolkas med stor försiktighet.

Mätningarna i Botkyrka har upphört. Naturvårdsverket övervakar marknära ozon.

Årsmedelvärde av marknära ozon i Alby.

Datakälla: Botkyrka kommun.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott.
Senaste värdet:
48 µg/m3 (2012).