Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.2.2.2

Kvävedioxid, dygnsmedelvärde

I Botkyrka mäts kvävedioxidhalter kontinuerligt i en luftmätningsstation i Alby. Under februari månad varje år mäts halterna av kvävedioxid på ytterligare fyra platser i kommunen med hjälp av diffusionsprovtagare.

Under 1980-talet och i början av 1990-talet var halterna betydligt högre än idag. Från oktober 1993 till och med september 1994 överskreds miljökvalitetsnormen för dygn 76 gånger. Men även under senare år har det skett ett antal överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Förutom vägtrafikmängd är väderförhållandena avgörande för hur höga halterna blir. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, dygnsmedelvärdet, är 60 mikrogram/m3. Värdet får överskridas högst 7 dygn/år.

Antal överskridanden av normvärde för dygn i Alby

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Senaste värdet:
3,0 dygn (2018).

Kommentar

På grund av tekniska problem med mätutrustningen år 2012 så var tidstäckningen endast 77 procent. Värdet för 2012 ska därför ses som indikativt.