Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.18

Växthusgasutsläpp från transporter

Transporternas utsläpp är den dominerande källan till växthusgasutsläppen i Botkyrka. Det är personbilarna som står för den största andelen men utsläppen från personbilar har minskat för varje år sedan 2010.

Anledningen till att utsläppen från trafiken minskar är att användningen av biodrivmedel ökar samt att fordonen idag är energieffektivare. Det finns också tecken på att bilanvändandet minskar i större städer. Färre unga tar körkort och användandet av personbilar har inte ökat.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i Botkyrka

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Senaste värdet:
79824,6 ton CO2-ekv/år (2018).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: