Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.1.19

Växthusgasutsläpp från energiförsörjning

Utsläppen från energisektorn i Botkyrka minskade kraftigt under 1990-talet bland annat som en följd av utbyggnad av fjärrvärme. Bränslet byttes också från fossilt till biobränsle.

Utsläpp från lokal uppvärmning av privata småhus har också minskat kraftigt. En bidragande faktor är att antalet oljepannor minskar.

Statistiken kräver stora mängder data och beräkningar vilket gör att redovisningen av statistiken släpar efter med cirka två år.

Utsläpp av växthusgaser inom energiförsörjningssektorn i Botkyrka

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS (Länsstyrelserna i samverkan)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.
Senaste värdet:
10785,2 ton CO2-ekv/år (2017).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: