Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.1.2.3

Värmeböljor

Här visas antal tillfällen med två eller fler på varandra följande dygn då dygnsmedeltemperaturen överskridit 22 °C på Hamra gärde i Tumba.

På grund av klimatförändringarna förväntas värmeböljorna bli längre och inträffa oftare i framtiden. Forskning och erfarenheter från bland annat södra Europa har visat att detta påverkar folkhälsan och dödligheten negativt.

Antal tillfällen med värmeböljor i Botkyrka

Rad-id Värmeböljor Senaste värdet (stycken) Datum

0

Totalt

 3

2018

1

Antal

 0

2020

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun