Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.7.2.1

Installerad köldmediemängd

Diagrammet visar den mängd köldmedier som finns installerat i kylar, frysar, luftkonditionering med mera i Botkyrka kommun. Det totala antalet anmälda anläggningar i kommunen som rapporterar sin användning är cirka 100 stycken. Fram till år 2017 skulle anläggningen innehålla mer än 10 kilo för att vara rapporteringsskyldig. Från och med år 2017 ändrades reglerna till att en anläggning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas som rapporteringsskyldig.

Mängd (kg) köldmedier som finns installerad i fastigheter i Botkyrka

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Senaste värdet:
9722 kg (2017).

Kommentar

Antalet anläggningar som skickar in köldmedierapporter varierar något från år till år. Därför har vissa år har högre värden. Utvecklingen går åt rätt håll: Användandet av HCFC går ner, samtidigt som det byts ut mot HFC.

Uppdaterad: 2021-08-27