Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator IA.6.2.1

Hushåll nära bullerkällor

En bullerkartläggning genomfördes 2005 och var klar 2006. Från denna har bl.a. räknats fram antalet hushåll som utsattes för bullernivåer över riktvärdet 55 dB(A)ekvivalent vid fasad, vilket framgår av nedanstående diagram. Därefter har åtgärder utförts i syfte att dämpa vägtrafikbuller på utsatta platser (t.ex. lågbullerbeläggning, s.k. tyst asfalt på E4/E20, bullerplank och fönsteråtgärder).

Antal bostäder som utsätts för förhöjda bullernivåer

Datakälla: Miljöenheten och Gata-parkenheten.
Senaste värdet:
11358 Antal boende (2005).
Utgångsvärde:
11358 Antal boende (2005).
Uppdaterad: 2021-08-27