Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.3.1

Värmepumpar

Statistiken visar kända värmepumpsanläggningar i kommunen. Före installation av en värmepumpsanläggning för berg-, ytjord- och ytvattenvärme ska en anmälan eller ansökan göras till kommunen.

Statistiken nedan gäller kända installerade anläggningar (nästan bara bergvärme). Det finns även värmepumpsanläggningar för frånlufts-, luftluft- och luftvattenvärme, men där saknas statistik eftersom ingen anmälan eller ansökan krävs.

Totalt antal kända installerade värmepumpar i kommunen.

Datakälla: Miljöenheten, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.
Senaste värdet:
1278 Antal (2019).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt:
  • Erik Bergström, Samhällsbyggnadsförvaltningen