Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.3.4

Återvunna och förnyelsebara bränslen i fjärrvärmeproduktion

Det höga antalet hushåll som är anslutna till fjärrvärme är en anledning till de relativt låga utsläppen av växhusgaser i Botkyrka.

De energikällor som används i Igelsta fjärrvärmeverk är till största del av returträ (utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke från byggen, industri, handel och kontor). Även förnyelsebara energikällor som restprodukter från skogsavverkning och träpellets används samt verksamhetsavfall som utgörs av papper, trä, plast och gummi (ej bildäck).

I Igelstaverket används inte hushållssopor som energikälla, till skillnad från Högdalens fjärrvärmeverk i södra Stockholm som huvudsakligen använder hushållssopor. En del av husållssoporna som används i Högdalens fjärrvärmeverk kommer från Botkyrka.

Utveckling för återvunnen och förnyelsebar energi inom fjärrvärmen.

Datakälla: Energimyndigheten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1991.
Senaste värdet:
99,5 Procent (2019).
Utgångsvärde:
25 Procent (1991).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt:
  • Erik Bergström, Samhällsbyggnadsförvaltningen