Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.3.2

Antal oljepannor

Diagrammet visar antal pannor som använder olja, både rena oljepannor samt en handfull kombipannor för olja och ved.

Antalet småhus som värms upp med olja minskar stadigt. En anledning till att antalet oljepannor minskar är att det har blivit billigare att värma upp hus med andra energikällor.

Antal småhus som använder oljepannor för uppvärmning.

Datakälla: Botkyrka-Salem sotningsdistrikt
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
64 Antal småhus (2020).
Utgångsvärde:
325 Antal småhus (2009).

Kommentar

Värdet från och med 2012 gäller juni respektive år.

Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt:
  • Erik Bergström, Samhällsbyggnadsförvaltningen