Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.1.4

Uppvärmning av kommunala lokaler med olja

Ett av kommunens fyra klimatmål är att den kommunala verksamheten ska vara fossilbränslefri år 2015. Det innebär bland annat att de oljepannor som värmer upp kommunala lokaler behöver fasas ut. Sedan 2013 värms ingen av kommunens lokaler upp med olja.

Total mängd fossil energi som används för uppvärmning av kommunala lokaler.

Datakälla: Fastighetsenheten, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
0 m3 olja (2015).
Utgångsvärde:
27,6 m3 olja (2009).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: