Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.1.3

Gatubelysningens energiförbrukning

Mellan 2010 till 2014 byttes all gammal energislukande belysning mot mer effektiv LED- belysning. LED-belysningen är så mycket som 80 procent energieffektivare än tidigare belysning. Syftet med bytet var att förbättra belysningen samt att minska energiförbrukningen. Installationen av LED-lampor har genomförts dels vid gångvägar, men även längs bilvägar. En annan fördel med LED-lampan är att den innehåller mindre kvicksilver än den konventionella gatulampan.

Total använd energi för kommunens gatubelysning

Datakälla: Gata- och parkenheten, Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott.
Senaste värdet:
3681 MWh (2018).
Utgångsvärde:
5200 MWh (2010).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: