Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.8.1.6

Energianvändning i kommunens lokaler

Nyckeltalet beskriver utvecklingen av el- och fjärrvärmeanvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler. Med kommunala lokaler menas exempelvis förskolor, skolor och gruppboenden. Värdena i diagrammet är normalkorrigerade, vilket betyder att man tar hänsyn till årsmedeltemperaturen.

Flera åtgärder som energieffektiviserar lokalerna har genomförts de senaste åren. Styr- och reglersystem för värme och ventilation har trimmats in eller bytts ut. När vi bygger nytt görs det med energisnål teknik, och om det är tekniskt lämpligt installeras solenergi.

Kommunens mål är att minska energianvändningen med 21 procent till år 2020 jämfört med 2009. Det innebär att Botkyrka kommun som högst får ha en energianvändning på 212 kWh/m2 år 2020. År 2015 hade kommunens energianvändning minskat med 16 procent jämfört med 2009.

Antal använda kWh per kvadratmeter i kommunens lokaler

Datakälla: Energimyndigheten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
249 kWh/m2 (2019).
Utgångsvärde:
268 kWh/m2 (2009).
Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: