Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.8.1

Energianvändning

Energiförbrukningen i kommunen som geografisk plats.

Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer energianvändningen i Sveriges kommuner varje år. Några av nyckeltalen nedan baseras på SCB:s resultat för Botkyrka kommuns del. Statistiken tas bland annat fram genom leveransstatistik från energidistributörer som SFAB (fjärrvärme) och Vattenfall (el). För att kunna jämföra energianvändningen mellan olika år har den årliga totala energianvändningen delats med invånarantalet.

Indikatorer

Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt:
  • Erik Bergström, Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Ingrid Molander, Samhällsbyggnadsförvaltningen