Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.5.3

Utställningsförslag renhållningsordning

Utställningsförslag till renhållningsordning för Botkyrka, Salem, Nynäshamn, Haninge och Huddinge kommun. Renhållningsordningen består av två dokument, Avfallsföreskrifter och Avfallsplan 2021-2030.

Synpunkter på utställningsförslagen lämnas senast den 20 november 2020 via epost till klf@botkyrka.se eller brev till Botkyrka kommun, Kommunledningsförvaltningen, 147 85 Botkyrka. Ange ”Remiss Utställningsförslag renhållningsordning KS/2020:439” i rubriken.

Efter utställningen sammanställs, sammanvägs och besvaras synpunkterna av Botkyrka, Salem, Nynäshamn, Haninge och Huddinge kommun tillsammans med det gemensamma bolaget SRV återvinning AB. Utifrån vad som framförts i synpunkterna kan mindre ändringar göras i renhållningsordningen. Därefter kan renhållningsordningen antas. Om ändringarna är omfattande, eller ändrar sakfrågor, kommer en ny utställning att ske.

Uppdaterad: 2021-08-27